Main Page

From Algemene Centrale sectorinfo
Jump to: navigation, search

Hier kan je kiezen volgens PC.

100

Aanvullend

101

Groeven

102

Cement

107

Kleermakers

109

Kleding en confectie

110

Textielverzorging

113

Keramiek

114

Steenbakkerij

115

Glasbedrijf

116

Scheikunde

120

Textiel en Breiwerk

121

Schoonmaak

124

Bouw

125

Houtnijverheid

126

Stoffering en Houtbewerking

128

Leder

129

Papier en Karton (productie)

130

Drukkerij en grafische

133

Tabak

136

papier en Karton (bewerking)

148

Bont en kleinvel

152

Vrij onderwijs

303

Bioscoopzalen

314

Kappers en Schoonheidszorgen

317

Bewaking

318

Gezinshulp

319

Opvoedingsinstellingen

320

Begrafenisondernemingen

321

Geneesmiddelen

322

Uitzendarbeid

322.01

Dienstencheques

323

Beheer gebouwen

324

Diamantnijverheid

327

Beschutte/Sociale Werplaatsen

329

Socio Culturele sector

330

Gezondheidsinrichtingen

331

Vlaamse welzijnsector

Aanvullende socialezekerheidsvoordelen
Ecocheques
Klein verlet
Syndicale premie
Aanvullende verzekeringen
Eindejaarspremies
Lonen
Tijdskrediet
Anciënniteitsverlof
Flexibiliteit
Nachtarbeid
Vakbondsafvaardiging
Arbeidsduur
Fondsen voor bestaanszekerheid
Opzeggingstermijnen
Vervoerskosten
Betaalde feestdagen
Functieclassificatie
Outplacement
Vervoerskosten van de werknemers
Bevoegdheidsomschrijving
Gebrek aan werk wegens economische oorzaken
Ploegenarbeid en premies
Werkkledij en arbeidsgereedschap
Contactpersonen bij AC
Indexering
Risicogroepen
Werkloosheid met bedrijfstoeslag
Contactpersonen bij Fonds
Jaarlijkse vakantie
Sectoraal verlof
Werkzekerheid en reorganisatie